_longdesc_

Rosier paysager Innocencia® 'Korstarnow'