_longdesc_

HIBISCUS syriacus 'Nolwenn' (syn. 'Kakapo')